Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do naszej kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami: 

1. Jeżeli ani narzeczony ani narzeczona nie są z naszej parafii, muszą przynieść  zezwolenie z parafii (narzeczonej lub narzeczonego) na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich i pobłogosławienie małżeństwa w naszej parafii. 

2. Świadectwo chrztu świętego z adnotacją o przyjętym bierzmowaniu (jeżeli było). Ważność tego dokumentu to 6 miesięcy. 

3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego (inf. na temat kursu poniżej) oraz zaświadczenie z Poradni Rodzinnej (również inf. poniżej). 

4. Zaświadczenie oraz druki z USC do ślubu konkordatowego, one również są ważne do 6 miesięcy lub odpis aktu małżeństwa zawartego w USC (jeżeli miało miejsce). W przypadku wdów i wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

5. Jeżeli któraś ze stron ma stwierdzenie nieważności poprzedniego małżeństwa potrzebne jest orzeczenie sądu w tej sprawie.

6. Dane personalne świadków: imiona i nazwisko, wiek i adres zamieszkania.

 

Kurs przedmałżeński i poradnia życia rodzinnego: 

1. Narzeczeni powinni odbyć kurs przedmałżeński w parafii (diecezjalnej lub zakonnej np. u dominikanów, jezuitów) lub w Archidiecezjalnym Ośrodku Katechumenalnym w Łodzi. Kursy prowadzone on-line nie są akceptowane.
Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenatu:
ul. Ksiedza I. Skorupki 9, 90-458 Łódź 
www.katechumenat-lodz.blogspot.com chrzestdoroslych@archidiecezja.lodz.pl
siostra Ewa Godzińska CHR – tel.: 885 555 020
siostra Iwona Jasińska CHR – tel.: 510 119 347
duszpasterz Ksiądz Piotr Przybysz – tel.: 519 781 783

2. Poradnia życia rodzinnego, może to być poradnia prowadzona przy parafii, albo przy łódzkim Centrum Służby Rodzinie Centrum Służby Rodzinie
ul. Broniewskiego 1a, 93-162 Łódź, 
tel. 42 682-20-22, 684-14-60; 
mail: csr@csr.org.pl

Dodatkowe informacje:

Osoby filmujące i fotografujące uroczystość powinny przyjść, przedstawić się i poprosić o zgodę celebransa.

Oprawę muzyczną należy uzgodnić z naszym Panem organistą. 

Wystrój kościoła, oraz inne sprawy należy omówić przy okazji wypełniania dokumentów.