Księża

Księża posługujący w parafii: 

Proboszcz: ks. Michał Pietrasik 

Wikariusz: ks. Łukasz Kowalski