Chrzest Święty

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Udzielajcie im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” – Mt 28, 19

Sakrament Chrztu Świętego

Sakrament chrztu świętego jest udzielany w naszej Parafii w niedzielę podczas sumy (msza św. o godz. 11:30).

Co jest potrzebne?

Rodzice pragnący, aby ich dziecko zostało ochrzczone, muszą przygotować następujące dokumenty:

1. akt urodzenia dziecka z USC.
2. zaświadczenia rodziców chrzestnych, że mogą być rodzicami chrzestnymi z parafii ich miejsca zamieszkania (może być jeden).
3. jeżeli są z innej parafii niż nasza, zgodę swojego księdza proboszcza na chrzest.

Chrzestni:

Chrzestni wraz z rodzicami przedstawiają dziecko do chrztu i zobowiązują się pomagać rodzicom, żeby osoba ochrzczona prowadziła życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniało wiernie złączone z nim obowiązki (na podstawie KPK, Kan. 872).

Wymagania dla kandydata na chrzestnego:

1. ukończył(a) 16 rok życia.
2. jest katolikiem i otrzymał(a) sakrament bierzmowania.
3. dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii).
4. nie żyje w związku niesakramentalnym.