Jak zamówić intencje

Intencje zamawiamy w kancelarii parafialnej (hiperłącze do zakładki kontakt). 

Intencje na przyszły rok zaczynamy przyjmować od listopada, decyduje zasada „kto pierwszy ten lepszy”. 

Za mszę składamy stypendium w wysokości ustalonej przez ofiarodawcę.