pogrzeb

POGRZEB KATOLICKI
Śmierć osoby bliskiej jest wielkim i smutnym przeżyciem dla rodziny i najbliższych. Bardzo często trudno jest w tej sytuacji myśleć o pogrzebie i zewnętrznych uroczystościach związanych z tym wydarzeniem. Podajemy zatem kilka informacji związanych z załatwieniem formalności pogrzebowych w naszej parafii. Jak już wiadomo nasza parafia korzysta z cmentarza parafialnego. Wszyscy należący do naszej parafii /są zapisani w kartotece parafialnej/ maja prawo do pochówku na wymienionym cmentarzu. Po śmierci osoby bliskiej i po zleceniu załatwienia wszelkich formalności firmie pogrzebowej lub wyznaczonej osobie, należy zawiadomić Księdza w naszej parafii. Ksiądz ustala z rodziną termin pogrzebu. Następnie należy się udać do zarządcy cmentarza i ustalić wszelkie plany związane z pogrzebem.

Do kancelarii parafialnej należy dostarczyć:

1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Przed Mszą Św. pogrzebową i podczas jej trwania jest możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty (spowiedź). Należy poinformować i zachęcić do tego rodzinę.

Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.) Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej.
"Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna." (por. 2Mch 12,43-45)


Wykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org