chrzest

SAKRAMENT CHRZTU
Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Ludu Bożego, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka w niezbyt długim czasie po narodzinach. W naszym kościele uroczysty chrzest dzieci jest zasadniczo w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, a także w Boże Narodzenie i Wielkanoc podczas Mszy Świętej o godzinie 9.30. W wyjątkowych sytuacjach sakrament Chrztu Świętego może być udzielony również w dzień powszedni, w innym terminie. Rodzice zgłaszają chrzest w kancelarii parafialnej najpóźniej dwa tygodnie przed planowanym terminem chrztu. należy wówczas dostarczyć:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego
2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego)
3. Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
4. Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:
• niewierzący i niepraktykujący,
• osoby innej religii,
• pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
• nie bierzmowani i nie uczęszczający na katechezę szkolną,
• prowadzący gorszący tryb życia.

Chrzestny
• Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką. Zaświadczenie wydaje parafia w miejscu zamieszkania chrzestnego.
• Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii Świętej.
• Przygotowanie do chrztu odbywa się w sobotę przed niedzielą chrztu po Mszy Św. wieczornej.

"Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony." (Mk 16,15-16)


Wykonanie: www.sim-komp.pl | Na silniku windu.org